Naujienos

Būk protingas, nepermokėk už vaistus

 Žiūrėti

 

VšĮ Tauragės ligoninėje šeštadieniais pradeda dirbti:

 

Kab. Nr.

Ligoni-nėje

Specialybė

Gydytojo

v. pavardė

Darbo laikas šeštadieniais

Pradeda dirbti nuo

5

Reumatologė

I. Dominienė

10-17

2016-03-05

1

Pulmonologė

O. Merkulova-Petrošienė

10-17

2016-03-05

3

Neurochirurgas

A. Staškevičius

10-17

2016-03-26

 

Registratūros telefono Nr. (8-446) 62747/8698-57768


Aplenk ligą

  Žiūrėti

 ONKOLOGINĖ PAGALBA TAURAGĖS MIESTO IR RAJONO GYVENTOJAMS BUS LENGVIAU PASIEKIAMA

  Haloterapija (druskos kambarys) Registracija , Informacija: mob. +370  614 04673

 

2010 m. rugpjūčio 25 d.  Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1636 pakeitė pavadinimą iš "viešoji įstaiga Tauragės apskrities ligoninė" į "viešoji įstaiga Tauragės ligoninė" bei išdėstė ligoninės įstatus nauja redakcija ir patvirtino( Valstybės įmonėje registrų centre  pakeitimai įregistruoti 2010 08 27).

2009-02-26 Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1958 skirta 5 tūkst. litų "naujagimių skyriui el. svarstyklių įsigijimui. 

2009 m. gegužės 18 d. Viešosios įstaigos Tauragės apskrities ligoninės projektui "VšĮ Tauragės apskrities ligoninės modernizavimas didinant energijos vartojimo efektyvumą" skirtas iki 3 999 059 litų finansavimas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę "Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu".

2009 m. birželio 11 d. Tauragės rajono savivaldybė skyrė 4280 litų VšĮ Tauragės apskrities ligoninės sveikatinimo programai "Depresijos išraiška: pacientas ligoninėje ir už jos ribų".

 2009 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 717 Viešajai įstaigai Tauragės apskrities ligoninei (ligoninės teritorijos keliams, pėsčiųjų takams rekonstruoti ir automobilių stovėjimo aikštelei įrengti  skirta 200000 litų.

2009 m. liepos 15 d. VšĮ Tauragės apskrities ligoninė ir Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF) valdyba pasirašė  Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių finansavimo ir įgyvendinimo sutartį.

2009 m. spalio 29 d. pasirašyta  projekto "skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas VšĮ Tauragės apskrities ligoninėje, priėmimo skubios pagalbos skyriaus modernizavimas ir gydymo traumų atvejais kokybės gerinimas bei anesteziologijos reanimacijos skyriaus restruktūrizacija ir modernizavimas", projekto kodas Nr. VP3-2,1-SAM-02-V-01-001, finansavimo ir administravimo sutartis iki 2,9 mln. litų.


 

Registratūros:

Tauragės ligoninė
Sekretorė 8-446-62700
Priėmimo sk. 8-446-62707

Konsultacijų poliklinika
Registratūra 8-446-62747/869857768

Akušerijos skyrius
8-446-61790

Ginekologijos skyrius
8-446-61392